Výskum

Naša spoločnosť sa aktívne venuje aj výskumným aktivitám v rôznych oblastiach. V spolupráci s našimi výskumnými partnermi a Európskym fondom regionálneho rozvoja sme účastníkmi a žiadateľmi viacerých projektov.

Názov projektu: Memristor technology R&D for industry

Kód projektu: 09I05-03-V01-00003

Názov programu:  Plán obnovy a odolnosti SR

Začatie realizácie Projektu: 10/2023

Ukončenie vecnej realizácie Projektu: 03/2026

Pozvánka na workshop 20.06.2024: TU

Memristor technology R&D for industry

Cieľom projektu je vyvinúť nové špičkové technológie a riešenia umelej inteligencie, ktoré majú obrovský potenciál priniesť oveľa vyššiu úroveň efektívnosti umelej inteligencie a strojového učenia, čo umožní výrazne ovplyvniť ciele EÚ v oblasti ekologických a digitálnych technológií. Rozsahom projektu je podpora komplexného vývoja produktov čipov a vstavaných systémov, ktoré ponúkajú najlepší výkon pre špecifické memristorové neuromorfné aplikácie v rámci celého hodnotového reťazca a industrializáciu vo veľkom meradle.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Dokumentácia na stiahnutie: TU

Dokumenty publikované v rámci projektu:

Výstup míľnika 1 – Bizzcom

Výstup míľnika 2 – Bizzcom

Výstup míľnika 3 – Bizzcom

Výstup míľnika 4 – Bizzcom

Výstup míľnika 5 – Bizzcom

Projekt Life Defender – Ochranca života

Cieľom tohto výskumného projektu je experimentálny vývoj platformy, ktorá bude integrovať dáta z liečby v domácej karanténe, zbery dát z testovania ľudí a dezinfikovania priestorov do jednotného informačného systému Life Defender – Ochranca života.

Víziou je univerzálne využitie systému na ochranu zdravia ľudí nielen v súvislosti s ochorením COVID-19 ale aj v prípade akejkoľvek inej pandémie v budúcnosti.

Pre viac informácií o projekte BRIGHT kliknite sem.

Projekt Bright

Poskytujeme učebné zdroje a metódy pre profesorov, študentov, špecialistov v oblasti metód 3D tlače používaných na vývoj, výrobu a testovanie medicínskych dielov na podporu nemocníc a zdravotníckych zariadení v období pandémie. 

Pre viac informácií o projekte EMERALD kliknite sem.

Medzinárodná letná škola 28.8.2023 – 04.09.2023  Grimstad (Nórsko) kliknite sem.

Multiplier event Bizzcom Bučany 13.09.2023 kliknite sem

Projekt EMERALD

Cieľom je vytvoriť európsku sieť pre vývoj biomimetických systémov prostredníctvom inovatívnych výrobných metód.

Pre viac informácií o projekte DiCoMi kliknite sem.

Projekt DiCoMi

Cieľom je prepájanie európskych leadrov z univerzít a firiem v oblasti vývoja a inovácií v materiálovej výrobe, s potenciálom využitia najma v oblasti automobilového a leteckého priemyslu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Pre viac informácií o projekte MEMBIZZ kliknite sem a kliknite tu. PDF o projekte

Dokumenty publikované v rámci projektu:

Návrh a charakteristika reaktorov pre Atomárnu Depozíciu Založenú na Reakcii (ALD)

Návrh parametrov pre výrobu ALD zariadenia pre depozíciu tenkých vrstiev

Projekt MEMBIZZ

Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov pre inteligentnú mikroelektroniku v 21. storočí

Cieľom je výskum procesu výroby senzorov, detektorov a memristorov prostredníctvom novej inovatívnej technológie využívajúcej kontrolovaný lokálny rast hradlových, izolačných a pasivačných oxidových vrstiev metódou depozície po atomárnych vrstvách (atomic layer deposition, ALD).

Bizzcom zodpovedá za priemyselný výskum komponentov mechanického a automatizačného riešenia k technológii na lokálny rast ALD oxidov