Servisná podpora

Prečo servisovať

Pri činnosti zariadení, produktov a systémov dochádza z najrôznejších dôvodov k poruchám. Ekonomicky výhodnejšie je poruchám nielen predchádzať, ale mať aj zabezpečenú rýchlu reakciu pri odstraňovaní porúch. Najdôležitejším faktorom úspechu sa stávajú odbornosť a rýchlosť.

Služby zahŕňajú:

Servis a údržba strojných zariadení, PLC systémov, pohonov, elektroinštalácií
Jednorazové alebo pravidelné servisné prehliadky riadiacich systémov na základe servisnej zmluvy
Špecifikácia náhradných dielov podľa technickej dokumentácie strojného zariadenia
Nákup a dodávky náhradných dielov
Školenia obsluhujúcich pracovníkov
Vzdialený dohľad nad nainštalovanou technológiou

Prečo Školiť

Najnovšie stroje a zariadenia pozostávajú stále z komplexnejších technológií. Naša podpora spočíva okrem servisu aj v zaškolení obslužných alebo technických pracovníkov zákazníka. Zvyšovaním odbornosti svojich pracovníkov dokážu naši zákazníci sami obsluhovať dodanú technológiu, minimalizovať chyby obsluhy, okamžite reagovať na zmenu vo výrobnom cykle a zvyšovať tým efektivitu svojej výroby.

Máte záujem o riešenia od nás?