Inovácie

Ak sa spýtate Google-u, aká je jeho definícia INOVÁCIE dostanete odpoveď: „The action or process of innovating.“ Poviete si zbytočné. No naopak. My v Bizzcom-e to máme definované rovnako. Premiename nápady do akcií a procesov, čo prináša inovatívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

Naša spoločnosť inovuje v oblastiach

Virtualizácia CAD modelov, Anotácie, Odmeriavanie, Validácia dizajnu a layoutu

VR/AR Realita

Rôzne veľkosti buniek, Nekonečná rozšíriteľnosť, Ľahká manipulácia

Modulárne Riešenia

Virtuálna realita (VR)

Je to prostredie vymodelované prostriedkami počítača simulujúce skutočnosť. Primárne sa tým chápe vytváranie vizuálneho zážitku, zobrazovaného na obrazovke počítača, prípadne cez špeciálne stereoskopické zariadenie.

Naše softwérové riešenie ALPHA pre prostredie virtuálnej a rozšírenej reality umožňuje spracovanie 3D konštrukčných modelov do prostredia VR/AR a následne interaktívnu prácu s modelom v tomto prostredí pre účely schvaľovania 3D dizajnu stroja, ergonómie stroja, rozmiestnenia strojov v rámci výrobnej haly a iné funkcie.

ROZŠÍRENÁ REALITA (AR)

Niekedy sa používa aj slovné spojenie „obohatená realita“ je priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou v textovej, alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relatívne k objektu, na ktorý sa človek pozerá.

Naše softvérové riešenie GAMMA pre prostredie rozšírenej reality umožňuje zobrazenie výrobných alebo servisných dát zo stroja do prostredia AR, jednoznačná identifikácia stroja vo virtuálnom priestore, automatické zobrazenie príslušne technickej dokumentácie k stroju na základe vzniknutej situácie, definícia pracovných postupov a iné funkcie.

Modulárne riešenia

Naše modulárne riešenie priemyselných buniek BIZZCELL vychádza z celej rady realizovaných výrobných liniek špecializovaných na konkrétne aplikácie, ktoré sme schopní flexibilne prispôsobiť potrebám našich zákazníkov.

Integrujeme procesy: montáž, mazanie, zváranie plastov, lisovanie, nitovanie, skrutkovanie, lepenie, manipulácia, kontrola kvality a iné.

Máte záujem o riešenia od nás?