Čo sú jednoúčelové stroje?

Jednoúčelové stroje a prípravky navrhujeme a vyrábame tak aby spĺňali požadované výkonové, úžitkové a kvalitatívne kritéria našich klientov. Tým zefektívňujeme výrobný proces a znižujeme jeho celkové náklady.

Využitie strojov

Naše stroje sú využívané predovšetkým v automobilovom, elektrotechnickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Popri jednoúčelových strojoch na manipuláciu a montáž vyvíjame aj špeciálne stroje na mazanie, lepenie, lisovanie, meranie a kontrolu kvality.

Prípravky do strojov

Dodávame samostatné prípravky pre výrobu, montáž a manipuláciu. Prípravky sú inštalované do špeciálnych staníc alebo ako grippre priemyselných robotov.

Zariadenia na nanášanie mazív, lepidiel a tmelov vyrábame so zreteľom na presné dávkovanie a konštantný nános vrstvy do potrebných oblastí so spätnou kontrolou kvality nánosu a uloženia.

Kontrolné a meracie zariadenia, so sledovaním presnosti rozmerov, kvality a kompletnosti montáže, dosadenia dielov a rôzne iné špecifikované parametre. Kontrola sa vykonáva priebežne alebo na konci výroby.

Nastavovacie zariadenia navrhujeme a vyrábame tak aby umožňovali presné nastavenie komponentov, ďalej nastavenie intenzity a polohy osvitov osvetľovaných výrobkov, doťahovacích momentov a kalibrácie montovaných produktov.

Strojné zariadenia na lisovanie a tepelné nitovanie plastových dielov podľa požiadaviek zákazníka.

Zásobníkové systémy pre automatické linky vyrábané s dôrazom na optimalizáciu výrobného procesu.

Špecializované priemyselné zariadenia sú napríklad koncové ejektory priemyselných robotov, grippre, mazacie hlavice, opaľovacie zariadenia, upínacie hlavice a iné. Tieto navrhujeme a vyrábame podľa technických požiadaviek zákazníka.

Máte záujem o riešenia od nás?