Naša spoločnosť

Naša spoločnosť už viac ako 15 rokov realizuje svoju činnosť so zámerom budovať dlhodobý partnerský vzťah so zákazníkmi. Iba dokonalým poznaním ich cieľov a potrieb je možné správne rozhodovať v procese, ktorý vedie k ich vysokej spokojnosti.

Našou víziou je byť technologickým lídrom v oblasti výroby automatizovaných strojov a zariadení.

Vízia

Našou misiou je maximalizovať prínos výpočtovej techniky optimalizáciou nasadených zariadení, v kombinácii s najmodernejšími technológiami a postupmi, aby sa zákazníci mohli naplno venovať svojim kľúčovým činnostiam.

Misia

Našou stratégiou je kombinácia ľudskej inteligencie, inštinktu a úsudku s robotickou silou, vytrvalosťou a presnosťou.

Stratégia

História firmy

História firmy siaha do roku 2007, keď bola založená pod obchodným názvom Bizzcom s.r.o.
so zameraním na poskytovanie služieb pre oblasť priemyslu (BIZZ – COM = business company).

2007

Založenie spoločnosti v Trnave na Malženickej ceste.

2014

Rast kapacít a následné sťahovanie do priestorov mestského priemyselného parku v Trnave.

2018

Sťahovanie do vlastných priestorov priemyselného parku Bučany. Tu aktuálne disponujeme plochou 4000m2 výrobných a 2000m2 kancelárskych priestorov.

Obchodní Partneri

Výskumní Partneri