Informácie pre verejnosť

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia v zmysle zákona 17/1992 Zb. o životnom prostredí