Prototypová výroba

Kvôli rastúcim požiadavkám na rôznorodosť kvality a tvarov výstupných produktov, spoločnosť rozšírila svoj výrobný program o inovatívne technológie v oblasti 3D tlače a RIM odlievania.

Diely vyrobené týmito postupmi sa stávajú priamou súčasťou vyrábaných zariadení. Takto získané skúsenosti a vyvinuté postupy sú poskytované aj jej zákazníkom. Týmto spôsobom získa zákazník okrem finálneho výrobku aj  kvalitné poradenstvo, kde mu je navrhnutý správny postup a materiál na ním požadované nároky na model alebo súčiastku.

V oblasti 3D prototypovania každý produkt, či už sa jedná o priemyselný výrobok alebo výrobok pre konečného spotrebiteľa, prechádza viacerými fázami vývojového cyklu. Vo fáze navrhovania sa aditívne technológie ukázali ako jedinečný nástroj pre dizajnové potvrdenie produktu a veľké návrhárske firmy čoraz viac uprednostňujú reálny 3D model pred 2D vizualizáciou. 3D tlač umožňuje získať veľmi rýchlo a jednoducho spätnú väzbu od vývojových inžinierov, až po konečného spotrebiteľa, pre ktorého je produkt určený.

ProJet660Pro 800x800Spoločnosť disponuje 3D tlačiarňami, ktoré umožňujú plnofarebnú tlač modelu na báze práškového kompozitu alebo ABS plastu. Model je finalizovaný podľa požiadaviek zákazníka, podľa toho, či sa jedná o prezentačné účely alebo funkčné testy.

Odlievanie (RIM) je ideálne riešenie malosériovej výroby, kde sa pre výrobu formy používa odskúšaný prototyp a následne je vyrábaná jeho kópia. V ponuke je vákuové liatie pre odlievanie 3D modelov alebo iných produktov, ktoré umožňuje efektívnu, rýchlu a veľmi presnú výrobu plastových dielov a zároveň sa usporí až 90% ceny a času v porovnaní s klasickou výrobou kovových foriem. Pre odlievanie je možné použiť širokú škálu odlievacích polymérov, silikónov, živíc a elastomérov. Spoločnosť umožní zákazníkovi vyhotoviť výrobok s požadovanými vlastnosťami metódou kompozitnej skladby materiálu.