Transport technologii

Častým javom v dynamickej dobe je sťahovanie výrobných alebo montážnych systémov. Spoločnosť má skúsenosti aj s medzinárodnými prepravami technologických celkov a výrobných liniek. V mieste pôvodnej prevádzky dokáže zariadenia bezpečne demontovať, spoľahlivo premiestniť a v nových priestoroch zariadenia opäť oživiť a spojazdniť do pôvodného stavu. V prípade potreby dokáže zariadenia zmodernizovať a certifikovať pre použitie v Slovenskej republike podľa platných bezpečnostných noriem a predpisov.