Služby

Rozsah služieb v oblasti návrhu a výroby priemyselných zariadení začína tvorbou optimálneho konceptu až po uvedenie zariadenia do prevádzky.

Služby:

• poradenstvo
• spracovanie optimálnej koncepcie a návrhu
• dizajn
• výroba
• odladenie
• inštalácia
• oživenie a uvedenie do prevádzky
• tvorba dokumentácie