Priemyselné zariadenia

Portfólio zahŕňa návrh, výrobu, inštaláciu a údržbu priemyselných zariadení v oblasti automatickej montáže a výroby. Diela sú navrhované a vyrábané na kľúč na želanie zákazníkov s ohľadom na bezpečnosť a spoľahlivosť so zaručením kvality, tak aby vyhovovali požadovaným normám a predpisom.

Zariadenia sú navrhované konštrukčným tímom, ktorý pozostáva z vysoko kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnou praxou. Neoddeliteľnou súčasťou tvorby zariadení je návrh elektrických a pneumatických rozvodov a tvorba potrebného softvérového vybavenia, ktoré je taktiež navrhované priamo odborníkmi spoločnosti Bizzcom. Výroba samotných zariadení a celkov prebieha v interných výrobných priestoroch, vybavených potrebnou strojnou výbavou ako sú CNC frézy, klasické frézy, sústruhy, laser, ohýbacie zariadenia  atď...

Montáž a oživenie prebieha v montážnej hale, kde je zariadenie zmontované a uvedené do prevádzky. Následne sú produkty otestované za prítomnosti zákazníka, transportované a finálne uvedené do prevádzky v jeho výrobných priestoroch.

 Nosné zameranie:

• jednoúčelové zariadenia
• robotické bunky a ostrovy
• automatizované výrobné celky

 

Pri tvorbe návrhu zariadenia postupuje spoločnosť podľa osvedčeného kontextu, ktorý zahŕňa implementovanie požiadaviek zákazníka do každej fázy návrhu a výroby zariadení:

• analýza problému a návrh najvhodnejšieho spôsobu riadenia jednotlivých zariadení alebo celých technologických liniek
• vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností
• riadiace systémy na báze programovateľných logických automatov alebo riadiacich počítačov
• kompletná dodávka a montáž zariadení
• vypracovanie užívateľských programov
• oživenie a odskúšanie zariadení, zaškolenie obsluhy