História

História firmy siaha do roku 2007, kedy bola založená pod obchodným názvom Bizzcom s. r. o. so zameraním sa na poskytovanie služieb pre oblasť priemyslu (BIZZ – COM = business company).

V ďalších obdobiach firma prešla postupnými zmenami:

  • 2009 – projekty sťahovania a modernizácie výrobných zariadení zo zahraničia na Slovensko, čím sa firma začala špecializovať na poskytovanie automatizačných služieb
  • 2010 – budovanie interných kapacít - oddelenie konštrukcie a montáže
  • 2011 – postupné rozšírenie výrobného procesu – strojné kapacity. Spoločnosť sa stáva komplexným integrátorom výrobných a montážnych liniek.
  • 2014 – nárast objemu dodaných projektov. Spoločnosť sa presťahovala do nových výrobných priestorov na Priemyselnej ulici v Trnave. Rozvoj inovácií vo výrobe 3D tlač a odlievanie kompozitných materiálov.
  • 2015 – 2017 – od tohto obdobia spoločnosť úspešne rastie vo viacerých oblastiach. Prekročený počet 100 zamestnancov, nárast objemu projektov exportovaných v rámci EÚ, začiatok výstavby vlastných priestorov v Bučanoch pri Trnave – Bizzpark.
  • 2018 – firma sa presťahovala do Bučian, kde aktuálne disponuje s 3000 m2 výrobných a 1000 m2 administratívnych priestorov s možnosťou ďalšieho rozšírenia podľa potreby.